Ga naar de inhoud

Info en contact

Mailen?
Om de hoeveelheid spam te beperken zijn de mailadressen in stukjes ‘gehakt’.
Voeg na het eerste deel @amorcantandi.nl toe.
Ons algemene mailadres is contact

Het bestuur
Op dit moment bestaat het bestuur uit:
Voorzitter: Henk Andringa – voorzitter
Secretaris: Alien de Raaf – secretaris
Penningmeester: Ina Zuur – penningmeester
Bibliothecaris: Marion Hartman

Boekingen
Enthousiast geworden?
Je kunt het koor boeken voor bijvoorbeeld een (koffie-)concert, of medewerking aan een kerkdienst. Neem daarvoor contact op met de voorzitter: voorzitter
Een optreden tijdens kerkdiensten kost € 200,00.
Als er geen piano aanwezig is op de locatie, kost het € 225,00.

Kerkdienst
Het koor kan zonder bezwaar nieuwe stukken instuderen die passen bij het thema van de dienst. Voorwaarde is wel dat het thema vroegtijdig bekend is. In dat geval kan de dirigent in overleg met de predikant het muzikale gedeelte van de liturgie samenstellen.
De kosten voor andersoortige concerten worden in onderling overleg vastgesteld.

Meezingen?
Neem contact op met de voorzitter om eens vrijblijvend een avond te komen meezingen. Mocht je het zo leuk vinden dat je wilt blijven (dat snappen we natuurlijk) dan neemt de dirigent een stemtest af. Op basis daarvan word je ingedeeld. Op dit moment is er een wachtlijst voor sopranen . De andere stemmengroepen hebben nog ruimte.

Je kunt ook mailen met behulp van onderstaand formulier: